17/06/2024 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 2
湘潭弔三閭大夫其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/07/2005 03:53

 

Nguyên tác

楚國冤魂葬此中,
煙波一望渺何窮。
直交憲令行天下,
何有離騷繼國風。
千古誰人憐獨醒,
四方何處托孤忠。
近時每好為奇服,
所揹椒蘭竟不同。

Phiên âm

Sở quốc oan hồn[1] táng thử trung,
Yên ba nhất vọng diểu hà cùng.
Trực giao hiến lệnh[2] hành thiên hạ,
Hà hữu Ly tao kế Quốc phong[3] ?
Thiên cổ thuỳ nhân liên độc tỉnh[4],
Tứ phương hà xứ thác cô trung ?
Cận thời mỗi hiếu vi kỳ phục[5],
Sở bội tiêu lan[6] cánh bất đồng.

Dịch nghĩa

Oan hồn của nước Sở chôn tại nơi này,
Khói sóng mênh mông cứ ngóng theo khôn cùng.
Hiến lệnh đó nếu đã được ban ra khắp mọi nơi,
Thì làm gì có Ly tao kế với Quốc phong?
Ngàn năm trước ai hiểu người tỉnh một mình,
Bốn phương lòng trung biết gửi nơi nào?
Thời nay người thích trang phục lạ,
Hoa tiêu lan của họ đeo cũng chẳng giống của ông.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nơi này nước Sở táng oan hồn,
Khói sóng muôn đời mãi ngóng trông.
Hiến lệnh nếu ban thiên hạ được,
Ly tao phải nối Quốc phong không ?
Ngàn năm ai hiểu người đang tỉnh,
Bốn mặt gửi đâu một tấm lòng ?
Nay kẻ thích mang trang phục lạ,
Tiêu lan đeo ngực cũng không cùng.
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
[1] Chỉ Khuất Nguyên.
[2] Khuất Nguyên làm pháp lệnh giúp Sở Hoài Vương.
[3] Đây chỉ Kinh thi.
[4] Thiên Ngư phủ có câu: “Mọi người say chỉ có một mình ta tỉnh”.
[5] Khuất Nguyên có nói: “Lúc trẻ ta ham đồ phục sức lạ, gươm dài mũ cao”, ý nói mình trung trực khác người.
[6] Các thứ hoa Khuất Nguyên thường đeo, để tỏ lòng cao khiết của mình. Theo dẫn giải cũ thì hai câu này ám chỉ thời sự, tức là chuyện quan trường nhà Nguyễn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 2