19/08/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Saigō Takamori - 西郷 隆盛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Mặc Am vào 07/03/2019 10:59

 

Nguyên tác

男兒立志出鄉關,
學不成名死不還。
埋骨何須桑梓地,
人生無處不青山。

Phiên âm

Nam chi lập chí xuất hương quan,
Học bất thành danh tử bất hoàn.
Mai cốt hà tu tang tử địa,
Nhân sinh vô xứ bất thanh sơn.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thân trai lập chí rời thôn xóm
Chưa có công danh, chết chẳng về
Đâu cần yên nghỉ bên gốc tử
Non xanh khắp chốn khác chi quê?
Bài thơ này cải biên từ Tương Đông du đề bích 將東遊題壁 của nhà sư Nhật Bản Gesshō 月性 (1817-1858):
男兒立志出鄉關,
學若無成不復還。
埋骨何期墳墓地,
人間到處有青山。

Nam nhi lập chí xuất hương quan,
Học nhược vô thành bất phục hoàn.
Mai cốt hà kỳ phần mộ địa,
Nhân gian đáo xứ hữu thanh sơn.
Về sau, Mao Trạch Đông lại cải biên thành Thất tuyệt - Cải thi tặng phụ thân 七絕 - 改詩贈父親 dựa trên lời thơ của Saigō Takamori.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saigō Takamori » Vô đề