09/08/2022 11:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sẽ không thay đổi bây giờ
It will not change now

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/02/2022 06:13

 

Nguyên tác

It will not change now
After so many years;
Life has not broken it
With parting or tears;
Death will not alter it,
It will live on
In all my songs for you
When I am gone.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Sẽ không thay đổi bây giờ
Nhiều năm sau vẫn còn chờ nữa đây;
Cuộc đời chưa vỡ tan ngay
Với dòng lệ hoặc chia tay nghẹn ngào;
Chết đi chẳng đổi thay nào,
Thì đành phải sống tiếp vào ngày xanh
Những bài hát dành cho anh
Khi em cất bước xa anh thật rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Sẽ không thay đổi bây giờ