31/07/2021 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai đứa mình như cặp cá ở đìa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:45

 

Hai đứa mình như cặp cá ở đìa,
Ngày ngao du giỡn bóng, tối lại lìa, than ôi.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai đứa mình như cặp cá ở đìa