22/01/2021 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn đây có gái hát tài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2015 13:39

 

Đồn đây có gái hát tài,
Để tôi đối địch một vài trống canh.
Dẫu thua dẫu được cũng đành,
Bõ công đèn sách học hành bấy lâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn đây có gái hát tài