07/07/2020 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 16:54

 

Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt,
Muốn nói một hai lời sợ nhột ý em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đá cheo leo muốn trèo sợ trượt