16/08/2020 00:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai đứa mình dứt điệu tình thương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 15:05

 

Hai đứa mình dứt điệu tình thương,
Giả như Kim Trọng dứt tình thương Thuý Kiều.
Kim Trọng, Thuý Kiều là các nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai đứa mình dứt điệu tình thương