29/10/2021 05:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lái buôn muối và con lừa

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 20/09/2019 18:47

 

Lái buôn đánh lừa ra bờ biển
Mua muối về bán kiếm chút lời
Gần nhà ngang suối chảy trôi
Lừa trượt chân ngã nhưng rồi đứng lên

Lượng hàng nhẹ đi liền ngay đấy
Bởi nước làm tan chảy muối đi
Chủ hàng quay lại tức thì
Chất thêm muối nặng vào khi mang về.

Đến nơi cũ Lừa kia quen thói
Lại trượt chân quị gối chỗ sâu
Muối tan nhiều hơn lần đầu
Lừa ta sướng với mưu sâu của mình

Nghe Lừa hí, sự tình đã tỏ
Bác lái hay nó dở trò gian
Lần sau bác đã đổi hàng
Bông chèn bao tải, đai ngang thân Lừa

Lừa khấp khởi chỉ chờ gặp suối
Là trượt chân xuống dưới vũng sâu
Nước cờ đã lộ từ lâu
Bông dầm nước, Lừa è đầu chở thôi!...
Nguồn: 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (dịch sang thơ song thất lục bát), Ngọc Châu, NXB Thế giới, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Lái buôn muối và con lừa