01/10/2023 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2
觀安西兵過赴關中待命其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:47

 

Nguyên tác

奇兵不在眾,
萬馬救中原。
談笑無河北,
心肝奉至尊。
孤雲隨殺氣,
飛鳥避轅門。
竟日留歡樂,
城池未覺喧。

Phiên âm

Kỳ binh bất tại chúng,
Vạn mã cứu trung nguyên.
Đàm tiếu vô Hà Bắc,
Tâm can phụng chí tôn.
Cô vân tuỳ sát khí,
Phi điểu tị viên môn.
Cánh nhật lưu hoan nhạc,
Thành trì vị giác huyên.

Dịch nghĩa

Đoàn quân giỏi không phải vì nhờ số lượng,
Vạn con ngựa cứu vãn trung nguyên.
Vùng Hà Bắc không chớt nhả,
Dốc một lòng thờ phụng nhà vua.
Đám mây lẻ theo bầu không khí chết chóc mà tới,
Chim bay cứ tránh cổng trại quân.
Ngày nào đó sẽ có tiếng nhạc liên hoan,
Vì thành trì này chưa được hưởng cái vị vui nhộn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Lính đông chưa chắc giỏi,
Vạn ngựa cứu trung nguyên.
Hà Bắc không đùa cợt,
Gan ruột thờ chí tôn.
Mây lẻ theo chiến trận,
Chim bay tránh trại quân.
Ngày nào nhạc vui nổi,
Thành trì chưa hề ồn.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan An Tây binh quá phó Quan Trung đãi mệnh kỳ 2