19/10/2021 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tấm gương vằng vặc chẳng mòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 12:18

 

Tấm gương vằng vặc chẳng mòn,
Bao nhiêu tinh đẩu là con cái nhà.
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tấm gương vằng vặc chẳng mòn