10/08/2020 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất hộc châu
一斛珠

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 06/01/2007 17:41

 

Nguyên tác

洛城春晚。
垂楊亂掩紅樓半。
小池輕浪紋如篆。
獨下花前,
曾醉離歌宴。

自惜風流雲雨散。
關山有限情無限。
待君重見尋芳伴。
為說相思,
目斷西樓燕。

Phiên âm

Lạc thành xuân vãn.
Thùy dương loạn yểm hồng lâu bán.
Tiểu trì khinh lãng văn như triện.
Độc hạ hoa tiền,
Tằng túy ly ca yến.

Tự tích phong lưu vân vũ tán.
Quan sơn hữu hạn tình vô hạn.
Đãi quân trùng kiến tầm phương bạn.
Vi thuyết tương tư,
Mục đoạn tây lâu yến.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chiều xuân xuống đất Lạc Dương
Lầu hồng che bởi thùy dương nửa vời
Hồ xanh sóng gợn chơi vơi
Tiệc xưa say, khúc hát khơi ly tình
Dưới hoa nay chỉ một mình

Phong lưu dẫu tiếc, bập bềnh mây bay
Quan san ngắn, khúc tình dài
Tìm thơm chờ bạn sánh vai bây chừ
Gặp nhau tỏ nỗi tương tư
Lầu tây mỏi mắt chờ người, én bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Nhất hộc châu