11/08/2022 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi mắt đục
Gray eyes

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/02/2022 19:10

 

Nguyên tác

It was April when you came
The first time to me,
And my first look in your eyes
Was like my first look at the sea.

We have been together
Four Aprils now
Watching for the green
On the swaying willow bough;

Yet whenever I turn
To your gray eyes over me,
It is as though I looked
For the first time at the sea.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi anh đến vào tháng Tư
Lần đầu tiên ấy kể từ em đây,
Lần đầu ngắm mắt anh say
Như em thấy biển phút giây ban đầu.

Chúng mình đã ở bên nhau
Đến nay là bốn tháng Tư trong đời
Canh màu xanh lá sinh sôi
Trên nhành cây liễu rạc rời đong đưa;

Chợt em quay lại thì vừa
Ngay đôi mắt đục anh đưa trên mình,
Giống như em đã từng nhìn
Trong lần đầu ấy trên miền biển xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Đôi mắt đục