30/07/2021 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về với sông quê

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 07:31

 

Tôi vừa cởi áo ném sông
Đã nghe hương khói đốt đồng cay cay
Em ngồi gỡ hạt cỏ may
Dòng sông vỡ vạt nắng ngày rưng rưng
Con chim Dồng Dộc hót mừng
Hoa Cau nở trắng thơm lừng bâng khuâng
Mẹ ra trộn lúa ngoài sân
Giữa trưa đứng bóng nắng tần ngần trôi
Gió làng thổi tiếng cơm sôi
Mái tranh đùn khói còn tôi thòm thèm

Bình minh kéo một mẻ đêm
Mặt trời rực đỏ bên thềm thu phong
Cha ngồi cột lại vành nong
Gác lên dàn bếp để mong được mùa
Bên kia vườn tuổi me chua
Theo bà đội lễ lên chùa về chưa ?

Này sông, này cỏ, này mưa
Tôi là đứa bé ngày xưa – trở về
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Về với sông quê