25/09/2020 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương ai bằng nỗi thương con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:29

 

Thương ai bằng nỗi thương con,
Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương ai bằng nỗi thương con