10/08/2020 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ tình, ứng giáo
初晴應教

Tác giả: Ngu Thế Nam - 虞世南

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 14:29

 

Nguyên tác

初日明燕館,
新溜滿梁池。
歸雲半入嶺,
殘滴尚懸枝。

Phiên âm

Sơ nhật minh Yên quán[1],
Tân lưu mãn Lương trì[2].
Quy vân bán nhập lĩnh,
Tàn trích thượng huyền chi.

Dịch nghĩa

Mặt trời vừa ló chiếu trên quán xá,
Nước sau cơn mưa rút xuống đầy ao.
Mây bay một nửa về núi.
Giọt mưa còn đọng trên cành cây đong đưa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lại chiếu trên Yên quán
Ao Lương đầy nước tản sau mưa
Mây bay về núi lưa thưa
Giọt mưa còn đọng đong đưa trên cành
Ứng giáo là thừa lệnh để làm thơ văn, từ đời Hán đến đời Đường, giáo là mệnh lệnh ban ra từ thái tử hoặc các vương tôn.

[1] Do Yên Chiêu Vương thời Chiến Quốc dựng để chiêu nạp các hiền sĩ trong thiên hạ về đãi ngộ.
[2] Cái ao trong một khu vườn rất đẹp của Lương Hiếu Vương đời Hán dựng lên để cùng các danh sĩ đương thời yến ẩm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Thế Nam » Sơ tình, ứng giáo