03/02/2023 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện một nhà thơ
История стихотворца

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 21/04/2015 16:33

 

Nguyên tác

Внимает он привычным ухом
Свист;
Марает он единым духом
Лист;
Потом всему терзает свету
Слух;
Потом печатает – и в Лету
Бух!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nhàm rồi, nghe mãi thành quen
Tiếng huýt sáo mồm.

Anh ngồi xuống bôi xoá tèm lem –
Giấy một ôm.

Rồi cho thiên hạ rác tai
Đọc om sòm.

Rồi mang đi in – và rơi xuống sông Mê
Đánh tõm.
1819

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Chuyện một nhà thơ