30/01/2023 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

60 tuổi tự đề

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 06:37

 

Tên bay vùn vụt… tháng ngày trôi…
Bấm đốt, niên hoa sáu chục rồi.
Đất nước chia đôi, trang sử đọc,
Mái đầu bạc nửa, bóng gương soi.
Dành cho xã hội con mươi đứa,
Góp với thi lâm bút một ngòi.
Thời thế nhường này, thân thế ấy,
Vui? buồn? nhắp chén, hỏi hoa mai.
Xuân Ất Tỵ (1965)

Nguồn: Huỳnh Ái Tông, Văn học miền Nam (1954-1975), Hiên Phật Học ấn hành, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » 60 tuổi tự đề