03/10/2023 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp gỡ ngày mưa

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 11/09/2018 16:28

 

Gặp gỡ ngày mưa giữa tiết thu
Rượu nhiều nói ít một câu thơ
Trận cù ngày lẻ thêm ngày phép
Bản nhạc dương cầm bớt rượu khuya
Mấy chục năm rày chia lại gặp
Một lần từng thấy nhớ chẳng thôi
Ai hay năm tháng như tia chớp
Gặp gỡ ngày mưa giữa tiết thu.
11-9-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Gặp gỡ ngày mưa