03/08/2020 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi đi thì quế chưa trồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:21

 

Khi đi thì quế chưa trồng,
Khi về quế đã đơm bông trổ ngành.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi đi thì quế chưa trồng