03/02/2023 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôi sao
The star

Tác giả: Jane Taylor

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2009 03:12

 

Nguyên tác

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky!

When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.

Then the traveller in the dark,
Thanks you for your tiny spark,
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.

In the dark blue sky you keep,
And often through my curtains peep,
For you never shut your eye,
Till the sun is in the sky.

As your bright and tiny spark,
Lights the traveller in the dark,—
Though I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star.

Bản dịch của Hoài Châu

Sao nhỏ trời đêm sáng
Hoài hỏi anh là chi
Trên trời cao lấp lánh
Như kim cương dị kỳ

Mặt trời đã chìm sâu
Ngừng soi sáng địa cầu
Anh phô màu lửa yếu
Lấp lánh suốt đêm thâu

Nhờ anh khách lữ hành
Trong bóng đêm dày đặc
Theo ánh sáng mỏng manh
Đường xa không sợ lạc

Trời xanh anh vẫn sáng
Rèm tôi anh lọt vào
Chẳng bao giờ anh ngủ
Khi mặt trời chưa cao

Đem dày tia sáng mảnh
Soi đường ai cô quạnh
Nào biết anh là ai
Sao trời rung lấp lánh
Nguồn: Thi tuyển Anh, NXB Phượng Hoàng, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jane Taylor » Ngôi sao