05/08/2020 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói người phải ngẫm đến ta

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:51

 

Nói người phải ngẫm đến ta,
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.
Nói người phải ngẫm đến thân,
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nói người phải ngẫm đến ta