04/10/2022 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc thành từ
築城詞

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2009 20:23

 

Nguyên tác

築城處,
千人萬人齊把杵。
重重土堅試行錐,
軍吏執鞭催作遲。
來時一年深磧裡,
盡著短衣渴無水。
力盡不得拋杵聲,
杵聲未盡人皆死。
家家養男當門戶,
今日作君城下土。

Phiên âm

Trúc thành xứ,
Thiên nhân vạn nhân tề bả chử.
Trùng trùng thổ kiên thí hành chuỳ,
Quân lại chấp tiên thôi tác trì.
Lai thì nhất niên thâm thích lý,
Tận trước đoản y khát vô thuỷ.
Lực tận bất đắc phao chử thanh,
Chử thanh vị tận nhân giai tử.
Gia gia dưỡng nam đương môn hộ,
Kim nhật tác quân thành hạ thổ.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Đi đắp thành
Vạn người ôm vồ nối hàng nhau
Đá rắn thử tay vồ tay búa
Quan lại thúc roi giục làm mau
Một năm hành hạ bao khổ đau
Áo cộc che thân, không nước uống
Tay đầm cũng chẳng lúc nào buông
Sức cùng lực cạn ai có thấu
Người chết dần mòn thật khổ đau
Nhà nhà nuôi con trai hòng chỗ dựa
Nay đi đắp đất dưới chân thành
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Trúc thành từ