03/02/2023 05:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tơ tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/10/2020 12:44

 

Ai đem tơ dệt vào tình yêu?
Hai đứa cùng nhau khổ buổi chiều
Ngóng dài đôi mắt khô đắm đuối
Nỗi lòng bén lại gió liêu xiêu

Ai đem tơ buộc vào mối chỉ?
Mà thắm duyên ta ngọt lối đi
Hương tình xoã tóc bay tứ tán
Mà trỗi đời xanh nhạc hoá si

Ai đem tơ cưới vào tơ ngọc?
Sinh những chồi thơ mộng ngất trời
Cô đến thêm hồng lòng thi sĩ
Trập trùng vẫy gọi biển trùng khơi.
TP. Hồ Chí Minh, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Tơ tình