04/12/2021 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá hoảng
破幌

Tác giả: Trương Lỗi - 張耒

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/09/2018 01:25

 

Nguyên tác

破幌一點白,
臥知千里明。
低窗通雪氣,
喬木尚風聲。
傳警軍城靜,
鳴鐘梵剎清。
高眠尋斷夢,
鄰樹已烏惊。

Phiên âm

Phá hoảng nhất điểm bạch,
Ngoạ tri thiên lý minh.
Đê song thông huyết khí,
Kiều mộc thượng phong thanh.
Truyền cảnh quân thành tĩnh,
Minh chung phạn sát thanh.
Cao miên tầm đoạn mộng,
Lân thụ dĩ ô kinh.

Dịch nghĩa

Chỗ màn rách ánh sáng lọt vào
Nằm trong màn biết nghìn dặm sáng
Cửa sổ thấp hơi tuyết lạnh xông vào nhà
Cây cao giúp cho tiếng gió thổi mạnh
Quân thành đứng im tiếng hiệu (tù va) vang lên
Tiếng chuông chùa ngân trong trẻo
Muốn ngủ thêm đề nối lại giấc mơ bị dở
Trên cây cạnh nhà đã vang lên tiếng quạ chao

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhìn màn rách chấm trắng
Nghìn dặm sáng nằm hay
Tuyết lạnh lùa song cửa
Gió nhiều xao ngọn cây
Hồi chuông chùa vẳng nhẹ
Hiệu giốc thành vang dài
Cao gối tìm mơ tiếp
Quạ chao cây cạnh đây
Bài này tuyển từ Kha Sơn tập quyển 14, bản Tứ khố toàn thư. Sáng mùa đông, tác giả tỉnh giấc nằm trên giường quán sát thế giới bên ngoài nhà qua lỗ màn rách bên song, nhà thơ ghi lại những thấy nghe, và qua cảm nhận được, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng, song lại rất sinh động.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Lỗi » Phá hoảng