23/03/2023 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến chơi thì hát nhiệt tình

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 14:43

 

Đến chơi thì hát nhiệt tình
Không chơi tránh khỏi chớ tình tang chi!
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đến chơi thì hát nhiệt tình