25/03/2023 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức hứng
即興

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:55

 

Nguyên tác

攬翠亭東竹滿林,
柴門晝掃凈陰陰。
雨餘山色清詩眼,
潦退江光凈俗心。
戶外鳥啼知客至,
庭邊木落識秋深。
午窗睡醒渾無寐,
隱几焚香理玉琴。

Phiên âm

Lãm Thuý đình[1] đông trúc mãn lâm,
Sài môn trú tảo tịnh âm âm.
Vũ dư sơn sắc thanh thi nhãn,
Lạo thoái giang quang tịnh tục tâm.
Hộ ngoại điểu đề tri khách chí,
Ðình biên mộc lạc thức thu thâm.
Ngọ song thuỵ tỉnh hồn vô mị,
Ẩn kỷ phần hương lý ngọc cầm[2].

Dịch nghĩa

Phía đông đỉnh Lãm Thúy trúc mọc đầy rừng
Cửa rào tre ban ngày quét sạch bong
Mưa tạnh, sắc núi xanh làm trong trẻo mắt nhìn thơ mộng
Lụt rút rồi, ánh sáng trên sông tẩy sạch lòng tục
Chim kêu ngoài cửa biết là có khách
Lá rụng bên sân báo mùa thu đã muộn
Bên cửa sổ ban trưa tỉnh dậy rồi không ngũ được nữa
Dựa ghế đốt trầm đánh đàn ngọc.

Bản dịch của (Không rõ)

Lãm Thuý bên đông trúc ngập rừng,
Cửa sài ngày quét sạch lâng lâng.
Sau mưa, núi sáng trong con mắt,
Bớt lụt, sông quang tịnh ý trần.
Ngoài cửa chim kêu, hay khách đến,
Bên sân lá rụng, biết thu thâm.
Song trưa giấc tỉnh, thôi đòi mộng,
Tựa ghế, thiêu hương, gảy điệu đàn.
[1] Nhà nhỏ nơi nắm cả màu xanh của cảnh vật. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có hai câu thơ tả cảnh như sau (297-280): "Có cây, có đá sẵn sàng, Có hiên Lãm Thuý nét vàng chưa phai".
[2] Cây đàn nạm ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Tức hứng