31/03/2023 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sáo diều

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 21:15

 

Nhớ hoài một tiếng sáo diều
Hiu hiu lời Mẹ ru chiều buồn trôi
Xa rồi một thuở thôi nôi
Tiếng tiêu trúc vẫn bồi hồi trong ta
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Sáo diều