12/08/2020 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không thương nỏ nói khi đầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:56

 

Không thương nỏ[1] nói khi đầu,
Làm chi dan díu giữa cầu mà buông.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Không, chẳng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Không thương nỏ nói khi đầu