02/02/2023 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật hữu cảm kỳ 1
夏日有感其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2020 21:49

 

Nguyên tác

淒淒寒雨臥邉池,
倦枕沉吟有所思。
叱道半因東上妓,
求官多羨里中兒。
百千載可知誰是,
四五年前事已非。
黃鳥不知春去久,
徘徊綠蔭惜芳菲。

Phiên âm

Thê thê hàn vũ ngoạ biên trì,
Quyện chẩm trầm ngâm hữu sơ tư.
Sất đạo bán nhân đông thượng kỹ,
Cầu quan đa tiện lý trung nhi.
Bách thiên tải khả tri thuỳ thị,
Tứ ngũ niên tiền sự dĩ phi.
Hoàng điểu bất tri xuân khứ cửu,
Bồi hồi lục ấm tích phương phi.

Dịch nghĩa

Mưa lạnh lẽo dầm dề, nằm nghỉ bên ao,
Gối đầu mệt mỏi suy nghĩ trầm ngâm.
Đánh mất đạo lý là nửa nguyên nhân khiến cho ca kỹ la lối ngoài xóm đông,
Cầu mong quan tước là tham vọng của trai trẻ trong làng.
Trăm nghìn năm nữa có thể biết là ai không?
Bốn năm năm trước, sự việc đã quên lãng.
Chim vàng anh chẳng biết xuân đi dã lâu,
Trong bóng cây xanh vẫn bâng khuâng nhớ tiếc hoa cỏ thơm.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Dầm dề mưa lạnh, nghỉ bên ao,
Tựa gối trầm ngâm mỏi mệt lâu.
Đào hát vong thường la xóm cuối,
Trai làng tham vọng ước quan cao.
Trăm nghìn năm nữa, là ai nhỉ,
Năm sáu thu qua, hỏi việc nào.
Dưới bóng xanh rờn xuân đã tếch,
Oanh vàng vẫn tiếc cỏ thơm sao?
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hạ nhật hữu cảm kỳ 1