06/12/2020 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Già thì mỗi tuổi mỗi hèn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 09:19

 

Già thì mỗi tuổi mỗi hèn,
Giang sơn phó giả liền em sau này.
Khảo dị:
Già thì mọi sự mọi hèn,
Giang sơn phó mặc đàn em sau này.
Già nên mọi sự đều hèn,
Giang sơn phó cả đàn em sau này.
Già thì mọi sự mọi hèn,
Giang sơn phó trả đàn em sau này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Già thì mỗi tuổi mỗi hèn