25/03/2023 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du khúc kỳ 2
春遊曲其二

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:18

 

Nguyên tác

上苑何窮樹,
花間次第新。
香車與絲騎,
風靜亦生塵。

Phiên âm

Thượng uyển hà cùng thụ,
Hoa gian thứ đệ tân.
Hương xa dữ ti kỵ,
Phong tĩnh diệc sinh trần.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thượng uyển cây mọc không hết
Dưới hoa lần lượt đến chơi
Xe hương chen cùng ngựa quý
Không gió mà bụi khắp nơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Xuân du khúc kỳ 2