26/10/2020 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 16
16

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2015 10:06

 

Nguyên tác

They knew the way and went to seek you along the narrow lane, but I wandered abroad into the night for I was ignorant.
I was not schooled enough to be afraid of you in the dark, therefore I came upon your doorstep unaware.
The wise rebuked me and bade me be gone, for I had not come by the lane.
I turned away in doubt, but you held me fast, and their scolding became louder every day.

Bản dịch của Bùi Xuân

Họ biết đường và đi tìm người dọc theo lối mòn chật hẹp, nhưng con thì lang thang ngoài trời đêm vì con không biết
Sự học chưa đủ để con hiểu nỗi lo lắng của người trong bóng tối, cho nên con đến trước ngưỡng cửa nhà người mà nào có hay
Những người khôn ngoan quở trách và bảo con xéo đi, vì con không theo lối mòn chật hẹp
Con quay đi trong nghi ngờ, nhưng người đã ôm chặt lấy con, và thế là lời chửi rủa của họ trở nên ầm ĩ mỗi ngày
Nguồn: Mùa hái quả (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 16