12/08/2022 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương hoa
楊花

Tác giả: Yên Dĩ Quân - 燕以均

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2007 22:04

 

Nguyên tác

小院無端點綠苔,
問他來處費疑猜。
春原不是一家物,
花竟偏能離樹開。
質潔未堪污道路,
身輕容易上樓臺。
隨風似怕兒童捉,
才扑欗杆又卻迴。

Phiên âm

Tiểu viện vô đoan điểm lục đài,
Vấn tha lai xứ phí nghi sai.
Xuân nguyên bất thị nhất gia vật,
Hoa cánh thiên năng ly thụ khai.
Chất khiết vị kham ô đạo lộ,
Thân khinh dung dị thướng lâu đài.
Tuỳ phong tự phạ nhi đồng tróc,
Tài phác lan can hựu khước hồi.

Dịch nghĩa

Viện nhỏ bỗng dưng lấm chấm rêu xanh,
Mới nghi ngờ hỏi thử xem từ đâu mà tới.
Xuân vốn không phải là vật của chỉ một nhà,
Hoa cuối cùng lìa cây mà nở.
Chất trong sạch chưa chịu được bụi bặm trên đường,
(Vì thế) thân nhẹ nhàng bay hướng lên lầu.
Bay theo gió, sợ trẻ con tìm bắt,
Đập nhẹ vào lan can, lại trở về.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Viện bỗng chấm rêu thật lạ thay,
Nghi ngờ ướm hỏi để mà hay.
Xuân không phải vật riêng ai giữ,
Hoa mới lìa cành để nở đây.
Cao khiết chưa kham đường bụi bặm,
Nhẹ nhàng bay hướng ngọn lâu đài.
Gió đưa sợ trẻ đâu tìm bắt,
Đập nhẹ lan can rụng chốn này.
Bài thơ này được Viên Mai chép trong Tuỳ Viên thi thoại, quyển 2, bài 51. Tên bài thơ vốn không được chép, tên ở đây được tạm đặt.
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yên Dĩ Quân » Dương hoa