25/10/2021 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư (Tùng quân tam kính tại)
村居(松筠三徑在)

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 22:59

 

Nguyên tác

松筠三徑在,
歲晚薄言歸。
把酒看秋色,
攜筇步夕暉。
雲空山月出,
天闊塞鴻飛。
忽聽昏鐘報,
呼童掩竹扉。

Phiên âm

Tùng quân tam kính tại,
Tuế vãn bạc ngôn quy.
Bả tửu khan thu sắc,
Huề cùng bộ tịch huy.
Vân không sơn nguyệt xuất,
Thiên khoát tái hồng phi.
Hốt thính hôn chung báo,
Hô đồng yểm trúc phi.

Dịch nghĩa

Ba luống tùng trúc còn đó,
Tuổi già tính chuyện trở về.
Cầm chén rượu ngắm sắc thu,
Mang chiếc gậy dạo bước dưới ánh chiều.
Mây quang vầng trăng ló trên núi,
Trời rộng chim hồng ngoài ải tung bay.
Bỗng nghe chuông tối ngân lên.
Gọi trẻ khép cánh phên tre.

Bản dịch của Hạt Cát

Bóng tùng xanh ba dãy,
Năm hết gửi ít lời.
Ngắm thu nâng chén rượu,
Chống gậy dạo chiều lơi.
Mây cao trăng lấp ló,
Trời rộng nhạn chơi vơi.
Bỗng nghe chuông chiều vọng,
Bảo trẻ gài phên thôi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thôn cư (Tùng quân tam kính tại)