04/07/2022 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01
春日絕句十首其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:26

 

Nguyên tác

五門樓上散嚴更,
玄武城頭煙氣明。
赤日自通南闕曙,
春風先度北江晴。

Phiên âm

Ngũ Môn lâu thượng tán nghiêm canh,
Huyền Vũ thành đầu yên khí minh.
Xích nhật tự thông nam khuyết tự,
Xuân phong tiên độ bắc giang tình.

Dịch nghĩa

Trên lầu Ngũ Môn đã tan những canh gác nghiêm cẩn,
Nóc thành Huyền Vũ sương khói dã tan.
Mặt trời đỏ rạng sáng thông suốt khắp của khuyết phía nam,
Gió Xuân vượt qua dòng sông phía bắc trời tạnh ráo.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngũ Môn ngừng tiếng trống canh,
Khói sương đầu phía bắc thành cũng tan.
Ánh dương rọi cửa cung nam,
Bờ sông bắc đã ngập tràn gió xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 01