27/11/2020 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trâu nước bão trời

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 06:55

 

Con ôm cổ mẹ biết về đâu?
Đâu cỏ thơm hương ruộng tốt màu?
Mẹ chẳng rời con trong nạn nước,
Tha hồ sóng rẽ luống cày sâu!
Tháng 11-1964

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Trâu nước bão trời