28/01/2022 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
豐瀛路上遇雨

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 08:29

 

Nguyên tác

豐瀛春雨路,
泥濘不堪行。
霧盡千村白,
雲連遠岫青。
曉梅千里驛,
晚樹故園情。
豈不欲高臥,
懷安實敗名。

Phiên âm

Phong Doanh xuân vũ lộ,
Nê nính bất kham hành.
Vụ tận thiên thôn bạch,
Vân liên viễn tụ thanh.
Hiểu mai thiên lý dịch,
Vãn thụ cố viên tình.
Khởi bất dục cao ngoạ,
Hoài an thực bại danh.

Dịch nghĩa

Đường Phong Doanh trong mùa mưa xuân,
Lầy lội bước đi chẳng được.
Sương mù tan hết trông thấy rõ các xóm làng,
Mây liền với dãy núi xa một màu xanh ngắt.
Mai sớm nở trên đường ngàn dặm,
Cây chiều gợi tình nhớ quê nhà.
Há không muốn nằm khểnh nghỉ ngơi,
Song lại nghĩ tạm bợ cầu yên, thực cũng mang tiếng.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mưa xuân trên lối Phong Doanh,
Bước đường lầm lội cho mình khó qua.
Sương tan làng xóm bày ra,
Mây xanh xanh với non xa một màu.
Trạm mai nghìn dặm trắng phau,
Cây chiều thêm gợi mối sầu xa quê.
Phải đâu lòng chẳng muốn về,
Yên thân tạm bợ có bề khó coi!
Rút từ Hải Vân am thi tập (A.1515).

Phong Doanh là tên một huyện nay là huyện Ý Yên, thuộc tỉnh Nam Định.

Nguồn:
1. Hoàng Tạo, Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ