22/01/2021 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý tú tài nhập kinh
送李秀才入京

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 14:08

 

Nguyên tác

五湖秋葉滿行船,
八月靈槎欲上天。
君向長安余適越,
獨登秦岭望秦川。

Phiên âm

Ngũ Hồ[1] thu diệp mãn hành thuyền,
Bát nguyệt linh tra[2] dục thướng thiên.
Quân hướng Trường An[3] dư thích Việt[4],
Độc đăng Tần[5] lĩnh vọng Tần xuyên.

Dịch nghĩa

Lá thu vùng Ngũ Hồ rơi đầy trên thuyền người đi,
Tháng tám theo nước thuyền đi rất mau.
Ông về Trường An, còn tôi vẫn thích ở đất Việt,
Một mình ông nơi sông núi đất Tần.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá Ngũ Hồ rơi đầy thuyền khách
Tháng tám này thuyền lướt rất mau
Trường An, đất Việt xa nhau
Xin ông bảo trọng ngày sau đất Tần
Lý tú tài: người đậu tú tài họ Lý, thân thế không rõ.

[1] Tức Thái Hồ và bốn hồ phụ trong tỉnh Giang Tô, đều chảy vào sông Trường Giang.
[2] Phà thần trong truyền thuyết có thể lên trời, ý trong bài chỉ cái thuyền trôi nhanh.
[3] Kinh đô nhà Hán và nhà Đường, cố chỉ nay trong thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, là thắng cảnh du lịch quốc tế.
[4] Tên nước thời Xuân Thu, là tỉnh Chiết Giang và Giang Tô ngày nay.
[5] Tên nước thời Xuân Thu, Chiến Quốc, là tỉnh Thiểm Tây ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Tống Lý tú tài nhập kinh