29/01/2023 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạt Lưu Cầu quốc sứ
達琉球國使

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 13/09/2020 00:11

 

Nguyên tác

日表紅光照日隅,
海天南接海天東。
山川封域雖云異,
禮樂衣冠是則同。
偶合夤緣千里外,
相期意氣兩情中。
些回攜滿天香袖,
和氣薰為萬宇風。

Phiên âm

Nhật biểu hồng quang chiếu nhật ngung,
Hải thiên nam tiếp hải thiên đông.
Sơn xuyên phong vực tuy vân dị,
Lễ nhạc y quan thị tắc đồng.
Ngẫu hợp di duyên thiên lý ngoại,
Tương kỳ ý khí lưỡng tình trung.
Ta hồi huề mãn thiên hương tụ,
Hoà khí huân vi vạn vũ phong.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ngoài thái dương kia, có nắng hồng
Biển trời nam tiếp biển trời đông
Bờ cõi, non sông tuy khác biệt
Cân đai, lễ nhạc vẫn tương đồng
Ngẫu nhiên quen biết ngoài muôn dặm
Chí khí hẹn nhau giữa tấc lòng
Về kinh, áo ngập thiên hương ấy
Gió mang hoà khí toả mênh mông
Năm Quang Hưng thứ 20 (1597), Phùng Khắc Khoan làm Chánh sứ sang Bắc Kinh. Tại đây, ngoài gặp gỡ sứ thần Lý Tuý Quang nước Triều Tiên, ông còn quen biết sứ thần nước Lưu Cầu (Ryūkyū). Bài thơ này được ông sáng tác để tiễn sứ thần Lưu Cầu về nước, nằm trong tập Sứ hoa bút thủ trạch thi 使華筆手澤詩 (A.2011), tờ 16b.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đạt Lưu Cầu quốc sứ