16/07/2024 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều
送路六侍禦入朝

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2013 22:29

 

Nguyên tác

童稚情親四十年,
中間消息兩茫然。
更為後會知何地,
忽漫相逢是別筵。
不分桃花紅勝錦,
生憎柳絮白於綿。
劍南春色還無賴,
觸忤愁人到酒邊。

Phiên âm

Đồng trĩ tình thân tứ thập niên,
Trung gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Cánh vi hậu hội tri hà địa,
Hốt mạn tương phùng thị biệt diên.
Bất phận đào hoa hồng thắng cẩm,
Sinh tăng liễu nhứ bạch ư miên.
Kiếm Nam xuân sắc hoàn vô lại,
Xúc ngỗ sầu nhân đáo tửu biên.

Dịch nghĩa

Tình thân từ nhỏ đã bốn chục năm qua
Nửa chừng bặt tin tức, hai ta lòng những nhớ
Lần sau nếu được gặp lại thì biết ở nơi nào?
Lần này bỗng nhiên được gặp nhau đây, lại là tiệc chia tay
Ta chẳng kể hoa đào nở đỏ tươi hơn gấm
Lại ghét tơ liễu rủ trắng hơn sợi bông
Sắc xuân ở Kiếm Nam này thật là ngang ngược
Đến tận bên chiếu rượu mà giỡn mặt người buồn

Bản dịch của Nhượng Tống

Bốn chục năm trời bạn chí thân,
Nửa chừng tin tức biệt xa gần!
Biết nơi nào nữa ngày nhìn mặt?
Bỗng gặp nhau đây buổi tiễn chân...
Đỏ ối hoa đào sao đĩ thoã!
Trắng bông tơ liễu khéo lần khân!
Trêu ta rượu ngấm sầu đương bốc
Vô lại làm chi thế hỡi xuân?
Bài thơ này làm vào mùa xuân năm Quảng Đức thứ nhất (763), tác giả đang ở Tử Châu. Ông Lộ Thị Ngự là bạn từ thuở nhỏ của Đỗ Phủ. Hai người gặp nhau sau một thời gian bặt tin tức. Bữa rượu gặp lại nhau cũng là bữa rượu tiễn đưa ông bạn lên đường vào triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Lộ lục Thị Ngự nhập triều