19/01/2021 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

9
9

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2012 08:33

 

Nguyên tác

Tatárország hegyes-völgyes tartománya
Messziről nézett a seregnek utána,
Mert jól bent vala már nagy Taljánországban,
Rozmarínfa-erdők sötét árnyékában.

Itt semmi különös nem történt népünkkel,
Csakhogy küszködnie kellett a hideggel,
Mert Taljánországban örökös tél vagyon;
Mentek katonáink csupa havon, fagyon.

No de a magyarság erős természete,
Bármi nagy hideg volt, megbirkózott vele;
Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magokat,
Leszálltak s hátokra vették a lovokat.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Xứ Tác-ta đầy cả núi đồi
Không còn nhìn thấy đoàn quân ta nữa
Đoàn quân ta đi vào lòng nước Ý
Dưới bóng dày rừng rậm cây xanh

Ở đấy không gì đáng nói ngoài chuyện kỵ binh
Bị rét mướt căm căm ghê gớm
Mùa đông nước này kéo dài suốt năm suốt tháng
Và quân ta chỉ đạp tuyết dẫm băng

Nhưng sao! ai nói người Hung là nói tính khỏe lành
Rét đến đâu cũng là chịu được
Nếu có lập cập anh run, việc càng giản dị
Anh đứng chân xuống đất, anh vác ngựa trên lưng
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 9