02/10/2022 17:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử kỳ 46 - Vương Chiêu Quân
詠史其四十六-王昭君

Tác giả: Liên Hoành - 連橫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 15:29

 

Nguyên tác

尚留青塚在,
遺恨入琵琶。
空對胡天月,
難忘漢苑花。

Phiên âm

Thượng lưu thanh trủng[1] tại,
Di hận nhập tì bà.
Không đối Hồ thiên nguyệt,
Nan vong Hán uyển hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mồ xanh còn đây dấu tích,
Oán hận nhập khúc tì bà.
Đất Hồ đêm đêm đối nguyệt,
Không quên vườn Hán cỏ hoa.
[1] Tương truyền mộ Vương Chiêu Quân tương truyền cỏ luôn luôn xanh, dầu chung quanh cỏ úa héo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoành » Vịnh sử kỳ 46 - Vương Chiêu Quân