18/10/2021 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ quê

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:20

 

Năm ngày mới có một phiên
Chợ quê đứng nép bên triền sông quê
Nắng cong mái, rét tái tê
Vẫn vui chợ huyện, nẻo về hẹn nhau...

Dọc ngang đưa khách sông sâu
Vời trông con nước về đâu mỏi mòn
Nhớ quê mấy độ trăng tròn
Chợ quê giờ họp trong hồn thơ tôi...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Chợ quê