03/07/2022 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết dương liễu kỳ 3
折楊柳其三

Tác giả: Đoàn Thành Thức - 段成式

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 17:11

 

Nguyên tác

玉樓煙薄不勝芳,
金屋寒輕翠帶長。
公子驊騮往何處,
綠陰堪系紫遊韁。

Phiên âm

Ngọc lâu yên bạc bất thăng phương,
Kim ốc hàn khinh thuý đới trường.
Công tử hoa lưu vãng hà xứ,
Lục âm kham hệ tử du cương.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Lầu ngọc cao hương tranh sương mỏng
Màu biếc xanh nhẹ bọc nhà vàng
Ngựa hoa công tử đi rong
Tàng cây xưa thả cương vòng tử du

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thành Thức » Chiết dương liễu kỳ 3