29/11/2021 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn
和何長官六言

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 04:11

 

Nguyên tác

青山自是絕世,
無人誰與為容。
說向市朝公子,
何殊馬耳東風。

Phiên âm

Thanh sơn tự thị tuyệt thế,
Vô nhân thuỳ dữ vi dung.
Thuyết hướng thị triều công tử,
Hà thù mã nhĩ đông phong.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Non xanh hẳn đẹp tuyệt vời
Dung nhan trau chuốt ai người thấy xinh
Nói cùng công tử triều đình
Khác gì tai ngựa mặc tình gió xuân!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hoạ Hà trưởng quan lục ngôn