17/01/2021 17:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ơi anh ở lại nhà (III)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:53

 

Anh ơi anh ở lại nhà,
Thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân.
Tham chi những kẻ phù vân,
Lỡ ra công nợ nhiều phần xấu xa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ơi anh ở lại nhà (III)