05/10/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi nhân cầu giáo
為人求教

Tác giả: Phan Phu Tiên - 潘孚先

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2009 20:45

 

Nguyên tác

幼而無學老無聞,
自笑區區老此身。
未得升堂那入室,
不從溫故曷知新。
但將禮樂從先進,
願把詩書塾後人。
何啻群生霑雨化,
發生滋長望來春。

Phiên âm

Ấu nhi vô học lão vô văn,
Tự tiếu khu khu lão thử thân.
Vị đắc thăng đường na nhập thất,
Bất tòng ôn cố hại tri tân.
Đãn tương lễ nhạc tòng tiên tiến,
Nguyện bả thi thư thục hậu nhân.
Hà thí quần sinh triêm vũ hoá,
Phát sinh tư trưởng vọng lai xuân.

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Trẻ mà không học khó làm nên
Tự thẹn già nua trót kém hèn
Ôn cũ sau này mong biết mới
Vào nhà ắt phải bước qua hiên
Được theo lễ nhạc bậc tiền bối
Nguyện lấy thi thư giúp thiếu niên
Muôn vật được nhuần mưa móc gội
Đầu xuân hy vọng tốt tươi lên
Nguồn:
1. Danh nhân Hà Nội (Tập 1), Hội Văn Nghệ Hà Nội, 1973
2. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Phu Tiên » Vi nhân cầu giáo