10/02/2023 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:25

 

Đốt tiền
Đốt ta
Đốt thế giới
Chưa gom được ta vàng
Con người - một lũ hơn thua.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Đốt