05/06/2023 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân xuân kỳ 2
新春其二

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2021 09:53

 

Nguyên tác

於今三十八年身,
迎得韶光渡渡新。
塞上丹誠纏九陛,
軍中清夢現雙親。
心無用愜忠鐫骨,
枕不須符敬遠神。
雨裏壅爐煎澹茗,
此天此地喜爲春。

Phiên âm

Ư kim tam thập bát niên thân,
Nghinh đắc thiều quang độ độ tân.
Tái thượng đan thành triền cửu bệ,
Quân trung thanh mộng hiện song thân.
Tâm vô dụng thiếp trung tuyên cốt,
Chẩm bất tu phù kính viễn thần.
Vũ lý ủng lô tiên đạm mính,
Thử thiên thử địa hỷ vi xuân.

Dịch nghĩa

Đến nay thân đã ba mươi tám tuổi,
Đón được ánh nắng xuân càng lúc càng mới.
Trên cửa ải, lòng son chân thành vương vấn nơi chín bệ,
Trong quân, qua giấc mơ thấy cha mẹ.
Lòng không cần phải yên vui vì khắc cốt trung thành,
Gối không cần phù hợp dễ chịu vì ý thức kính cẩn từ xa.
Trong mưa, nhen lò pha trà,
Mừng rằng trời đất này đã vào xuân.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Ba tám năm dài những bước chân
Thiều quang đón đợi nhích thêm gần
Bệ rồng vương vấn nơi biên ải
Cha mẹ mơ mòng chốn trại quân
Khắc cốt trung trinh, lòng chẳng quản
Ghi tâm kính cẩn, gối đâu cần
Trong mưa nhóm lửa pha trà uống
Mừng rỡ đất trời đã chuyển xuân.
Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 5 (139), 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tân xuân kỳ 2