01/07/2022 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn bạc Đông Quang huyện
晚泊東光縣

Tác giả: Nghê Nhạc - 倪岳

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:01

 

Nguyên tác

斜日隂隂起暮笳,
船頭畫鼓不停撾。
縣門東去剛三里,
正及郎官放晩衙。

Phiên âm

Tà nhật âm âm khởi mộ già,
Thuyền đầu hoạ cổ bất đình qua.
Huyện môn đông khứ cương tam lý,
Chánh cập lang quan[1] phóng vãn nha[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Âm u chiều nổi tiếng kèn,
Trên thuyền trống vẫn không ngừng đánh vang.
Ba dặm đến huyện Đông Quang,
Là lúc tan sở quan lang cho về.
Huyện Đông Quang thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc.

[1] Quan chức thời xưa, có thể là nghị lang, trung lang, thị lang, hoặc lang trung.
[2] Hết giờ làm việc, quan lang cho các nha lại về nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Nhạc » Vãn bạc Đông Quang huyện